LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 01/12/2021

1 84765069xxx 7 Giờ 10 Phút 39 Giây
2 84792074xxx 3 Giờ 41 Phút 43 Giây
3 84706381xxx 3 Giờ 6 Phút 41 Giây
4 84896220xxx 0 Giờ 0 Phút 27 Giây