LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 05/07/2020

1 84763488xxx 4 Giờ 49 Phút 54 Giây
2 84774253xxx 2 Giờ 15 Phút 32 Giây
3 84705900xxx 1 Giờ 28 Phút 53 Giây
4 84903460xxx 1 Giờ 16 Phút 0 Giây
5 84765069xxx 1 Giờ 0 Phút 20 Giây
6 84786743xxx 0 Giờ 43 Phút 45 Giây
7 84908465xxx 0 Giờ 41 Phút 40 Giây
8 84702922xxx 0 Giờ 30 Phút 12 Giây
9 84906233xxx 0 Giờ 26 Phút 24 Giây
10 84706381xxx 0 Giờ 20 Phút 35 Giây