iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84763488xxx 4 Giờ 49 Phút 54 Giây 2020-07-05
2 84774253xxx 2 Giờ 15 Phút 32 Giây 2020-07-05
3 84705900xxx 1 Giờ 28 Phút 53 Giây 2020-07-05
4 84903460xxx 1 Giờ 16 Phút 0 Giây 2020-07-05
5 84765069xxx 1 Giờ 0 Phút 20 Giây 2020-07-05
6 84786743xxx 0 Giờ 43 Phút 45 Giây 2020-07-05
7 84908465xxx 0 Giờ 41 Phút 40 Giây 2020-07-05
8 84702922xxx 0 Giờ 30 Phút 12 Giây 2020-07-05
9 84906233xxx 0 Giờ 26 Phút 24 Giây 2020-07-05
10 84706381xxx 0 Giờ 20 Phút 35 Giây 2020-07-05