Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84934351xxx 9 Giờ 34 Phút 28 Giây 2022-11-29
2 84792074xxx 1 Giờ 41 Phút 14 Giây 2022-11-29
3 84765069xxx 1 Giờ 9 Phút 44 Giây 2022-11-29
4 84782824xxx 0 Giờ 45 Phút 43 Giây 2022-11-29
5 84706381xxx 0 Giờ 44 Phút 37 Giây 2022-11-29
6 84896220xxx 0 Giờ 3 Phút 20 Giây 2022-11-29