iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84705900xxx 6 Giờ 57 Phút 37 Giây 2020-05-28
2 84765069xxx 1 Giờ 59 Phút 57 Giây 2020-05-28
3 84792074xxx 1 Giờ 18 Phút 13 Giây 2020-05-28
4 84706381xxx 0 Giờ 38 Phút 18 Giây 2020-05-28
5 84906233xxx 0 Giờ 34 Phút 21 Giây 2020-05-28
6 84939945xxx 0 Giờ 29 Phút 29 Giây 2020-05-28
7 84935738xxx 0 Giờ 19 Phút 18 Giây 2020-05-28
8 84786743xxx 0 Giờ 14 Phút 18 Giây 2020-05-28
9 84899227xxx 0 Giờ 12 Phút 9 Giây 2020-05-28
10 84763021xxx 0 Giờ 11 Phút 21 Giây 2020-05-28