Từ ngày 16/07/2019 - 14/08/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 12/09/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/10/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84935446xxx 11 Giờ 7 Phút 41 Giây 2019-08-18
2 84775570xxx 2 Giờ 33 Phút 16 Giây 2019-08-18
3 84903695xxx 0 Giờ 8 Phút 26 Giây 2019-08-18
4 84792074xxx 0 Giờ 7 Phút 2 Giây 2019-08-18
5 84706381xxx 0 Giờ 3 Phút 13 Giây 2019-08-18