Từ ngày 16/04/2019 - 15/05/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 16/05/2019 đến ngày 15/06/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 16/06/2019 đến ngày 15/07/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84898159xxx 13 Giờ 28 Phút 9 Giây 2019-06-24
2 84934940xxx 0 Giờ 17 Phút 51 Giây 2019-06-24
3 84903695xxx 0 Giờ 7 Phút 26 Giây 2019-06-24
4 84705556xxx 0 Giờ 3 Phút 32 Giây 2019-06-24
5 84774253xxx 0 Giờ 1 Phút 15 Giây 2019-06-24
6 84772860xxx 0 Giờ 0 Phút 6 Giây 2019-06-24
7 84796979xxx 0 Giờ 0 Phút 5 Giây 2019-06-24