iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84765069xxx 6 Giờ 12 Phút 19 Giây 2020-11-30
2 84906233xxx 2 Giờ 56 Phút 56 Giây 2020-11-30
3 84705497xxx 2 Giờ 17 Phút 14 Giây 2020-11-30
4 84792074xxx 0 Giờ 39 Phút 6 Giây 2020-11-30
5 84774253xxx 0 Giờ 35 Phút 51 Giây 2020-11-30
6 84762437xxx 0 Giờ 35 Phút 2 Giây 2020-11-30
7 84706381xxx 0 Giờ 15 Phút 29 Giây 2020-11-30
8 84795970xxx 0 Giờ 10 Phút 23 Giây 2020-11-30
9 84904138xxx 0 Giờ 5 Phút 8 Giây 2020-11-30
10 84932854xxx 0 Giờ 3 Phút 43 Giây 2020-11-30