iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84765069xxx 4 Giờ 16 Phút 28 Giây 2020-09-19
2 84908465xxx 1 Giờ 52 Phút 22 Giây 2020-09-19
3 84792074xxx 1 Giờ 47 Phút 2 Giây 2020-09-19
4 84706381xxx 1 Giờ 23 Phút 28 Giây 2020-09-19
5 84899248xxx 1 Giờ 4 Phút 32 Giây 2020-09-19
6 84775558xxx 0 Giờ 48 Phút 47 Giây 2020-09-19
7 84904668xxx 0 Giờ 38 Phút 50 Giây 2020-09-19
8 84905157xxx 0 Giờ 37 Phút 23 Giây 2020-09-19
9 84935361xxx 0 Giờ 22 Phút 48 Giây 2020-09-19
10 84899389xxx 0 Giờ 14 Phút 38 Giây 2020-09-19