Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84792074xxx 6 Giờ 41 Phút 26 Giây 2021-02-24
2 84765069xxx 5 Giờ 47 Phút 28 Giây 2021-02-24
3 84775544xxx 0 Giờ 33 Phút 8 Giây 2021-02-24
4 84706381xxx 0 Giờ 29 Phút 41 Giây 2021-02-24
5 84773342xxx 0 Giờ 11 Phút 4 Giây 2021-02-24
6 84797158xxx 0 Giờ 8 Phút 2 Giây 2021-02-24
7 84775570xxx 0 Giờ 4 Phút 34 Giây 2021-02-24
8 84908465xxx 0 Giờ 2 Phút 23 Giây 2021-02-24
9 84902924xxx 0 Giờ 1 Phút 0 Giây 2021-02-24
10 84896361xxx 0 Giờ 0 Phút 55 Giây 2021-02-24